Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.2. Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii

W ramach projektu Wnioskodawca skorzystał z następujących usług doradczych o charakterze technologicznym:

  1. Due diligence technologiczne,
  2. Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa,
  3. Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii,
  4. Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji,
  5. Ocena innowacyjności technologii.

Zakres usług doradczych obejmował szczegółową analizę innowacyjnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa w odniesieniu do wdrażanej technologii.

Umowa o powierzenie grantu na doradztwo o nr SOI/8/D/2019 z dnia 07.06.2019

Całkowity koszt realizacji usługi doradczej: 241 080,00 zł PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 166 600,00 PLN

Ważne sprawy |    Regulamin    Polityka Prywatności    Dostawa i płatności   

Zapraszamy na nasz profil Facebook